porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

Tájékoztató jelentés a Kormánynak az 1999. évi munkavédelmi helyzetről

 

Tájékoztató jelentés a Kormánynak az
1999. évi munkavédelmi helyzetről

A bejelentett munkabalesetek alakulása ágazati bontásban


 

Á G A Z A T

Összesen

Elõzõ év %-a

Halálos

Csonkult

Egyéb

1

20,0

0

0

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás és szolgáltatások

2002

85,0

14

25

Erdõgazdálkodás, termelés és szolgáltatás

201

89,3

6

4

Halászat és kapcsolódó szolgáltatások

12

75,0

0

1

Szénbányászat tõzegkitermelés

7

87,5

0

0

Kõolaj- és földgázkitermelés

6

33,3

0

0

Uránércbányászat

0

0,0

0

0

Fémtartalmú ércek bányászata

0

0,0

0

0

Egyéb bányászat

12

41,3

0

0

Élelmiszerek és italok gyártása

2540

98,1

4

30

Dohánytermékek gyártása

17

130,8

0

0

Textíliák gyártása

503

89,3

1

6

Ruházati termékek gyártása, szõrmekikészítés

290

97,0

0

2

Bõrkikészítés, bõrtermékek és lábbeli gyártása

199

84,7

0

2

Fafeldolgozás

557

98,6

0

39

Papír és papírtermékek gyártása

208

94,5

1

6

Kiadói és nyomdaipari tevékenység

156

90,2

0

2

Kõolaj- feldolgozás és kokszgyártás

74

87,1

0

1

Vegyi alapanyagok és termékek gyártása

438

88,8

0

5

Gumi- és mûanyag termékek gyártása

711

112,0

0

14

Nemfémes ásványi termékek gyártása

673

92,6

1

6

Kohászat

836

93,2

2

14

Fémfeldolgozási termékek gyártása

1333

97,0

8

35

Gépek, gépi berendezések gyártása és javítása

1379

97,3

4

23

Irodagép- és számítógépgyártás

63

242,3

0

1

Villamosipari gépek és készülékek gyárt. jav.

496

108,1

2

5

Híradástechnikai termékek gyártása és javítása

361

111,1

0

3

Mûszergyártás és -javítás

120

106,2

1

1

Közúti gépjármûgyártás

594

74,7

1

7

Egyéb jármûvek gyártása és javítása

173

104,9

0

10

Bútorgyártás, egyéb feldolgozóipari termékek gyártása

410

93,6

4

15

Nyersanyag visszanyerése hulladékból

45

125,0

0

1

Villamosenergia-, gáz- és hõellátás

358

91,6

3

2

Víztermelés, -kezelés és -elosztás

242

127,4

0

3

Építõipar

1657

99,2

47

33

Közúti jármû- és üzemanyag kereskedelem

257

119,5

3

0

Nagykereskedelem

738

106,3

8

17

Kiskereskedelem

979

105,0

4

16

Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás

560

101,1

5

5

Szárazföldi és csõvezetékes szállítás

2193

114,2

11

13

Vízi szállítás

37

108,8

0

2

Légi szállítás

53

117,8

0

0

A szállítás kiegészítõ tevékenységei

230

104,5

0

3

Posta és távközlés

608

109,0

4

1

Pénzügyi tevékenység

45

68,2

1

0

Biztosítás és nyugdíjalap-kezelés

25

61,1

0

0

A pénzügyi tevékenység kiegészítõ szolgáltatásai

10

50,0

1

0

Ingatlanügyletek

102

121,4

0

1

Ingóvagyon kölcsönzése

23

135,3

1

0

Számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenység

22

275,0

0

0

Kutatás és kísérleti fejlesztés

33

67,3

0

0

A gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás

549

116,8

8

10

Közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás

545

106,4

2

3

Oktatás

902

111,0

3

13

Egészségügyi és szociális ellátás

1377

101,9

1

5

Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolg.

285

99,0

1

3

Tagsági viszonyon alapuló, máshová nem sorolt szv.

48

85,7

1

0

Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

247

107,9

0

3

Egyéb szolgáltatás

119

88,8

1

5

Magánháztartások alkalmazottakkal

0

0,0

0

0

Területen kívüli szervezetek és testületek

36

45,0

0

0

ÖSSZESEN

26697

99,1

154

396


Vissza

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: