porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

5.4. Helyi munkaügyi kapcsolat

Vállalati szintű érdekegyeztetés

 

1. A szakszervezet

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. §-a kimondja: "A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és vállalkozók érdekeit."

A Munkatörvénykönyv 18. §-a értelmében a "törvény alkalmazásában szakszervezeten a munkavállalóknak minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése."

 

Kollektív szerződéssel történő lefedettség

1998. december 31-ig 3292 db kollektív szerződést jelentettek be, nyilvántartásba vételre. (Ez nem azt jelenti, hogy ennyi kollektív szerződés volt érvényben 1998-ban, hanem azt, hogy hányan teljesítették a bejelentési kötelezettséget.)

új kollektív szerződés

3 292

kollektív szerződés módosítás

265

kollektív szerződés megszűnés

16

nemleges

105

Összes bejelentés

3 678

 

Az egy és több munkaadóra vonatkozó, valamint a (1581 kenyér, friss tésztaféle gyártása, a 1582 tartósított lisztes áru gyártása és a 4010 villamosenergia-termelés, - elosztás szakágazatokra) kiterjesztett kollektív szerződések együttesen 1.212.331 főt érintenek. Ez a teljes foglalkoztatott kör, munkát vállalók kb. 39 %-a. Az 5 fő felett foglalkoztató munkaadói kör összlétszám 45,38 %-a.

Azon területek létszámát levonva ahol kollektív szerződés jogszabály által nem köthető (köztisztviselők, igazságügyi alkalmazottak, szolgálati jogviszonyban állók), a foglalkoztatottak 49,79 %-át érintik szerződések.

 

A versenyszférában munkavállalók 51,01 %-t, 943.024 főt érint kollektív szerződés.

a költségvetési intézmények területén a közalkalmazottak 45,94 %-t, 269.307 főt fed le KSZ

Valószínűsíthető, hogy a be nem jelentett szerződéseket is figyelembe véve a foglalkoztatottak több mint 50 %-a kollektív szerződés hatálya alá tartozik.

A verseny és az intézményi szférában 500 főnél többet foglalkoztatók által kötött szerződések aránya az összes egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződéshez viszonyítva mintegy 20 %, míg az ebben a körben lefedett létszám aránya az összes lefedett létszámhoz viszonyítva közel 70 %. amely arra utal, hogy a szerződések erősen koncentrálódnak a nagyobb létszámot foglalkoztató munkahelyekre.

A versenyszférában (a nonprofit szektorral együtt) 42.325 öt főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezet található (a KSH 1998. évi adatai szerint). A bejelentett 1217 kollektív szerződés ennek 2,88 %-a.

 

A versenyszférában 1000 főnél többet foglalkoztató cég 191 található. Közülük 146 kötött szerződést, ez 73,43 %-os arány, a versenyszféra munkavállalói 23,18 %-t, az adott kategória létszámának 84,08 %-t fedi le. (Az ipart tekintve ez 96 cég esetén 81,35 %, amely az ipari munkavállalók 23,89 %-a, a kategória létszámának 82,25 %-a.)

Az 500–1000 fő között foglalkoztató 298 cég közül 195-nél (65,43 %) található szerződés, a munkavállalókat tekintve ez 7,38 %, a kategória létszámának 66,82 %-a.

Egy munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződések ágazatonként

Országos összesítés

Az 1998. december 31-i állapot szerint

Az érintett kör TEÁOR '98 kódja, megnevezése

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

 

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

A, B

01-05 Mezőgazdaság -Halászat

58

28 093

0

0

0

0

1

48

24

4 736

11

4 326

18

13 339

4

5 644

0

0

C

10-14 Bányászat

15

8 247

0

0

0

0

1

33

6

895

1

334

4

2 755

3

4 230

0

0

D

Feldolgozóipar összes

483

291 511

0

0

2

22

13

516

183

30 716

103

40 647

109

74 140

57

78 493

16

66 977

E

40-41 Energia, vízellátás

91

69 149

0

0

1

11

6

219

34

4 889

16

6318

14

9 723

9

12 422

11

35 567

C+D+E

Ipar összesen

589

368 907

0

0

3

33

20

768

223

36 500

120

47 299

127

86 618

69

95 145

27

102544

F

45 Építőipar

45

13 143

0

0

3

55

4

153

26

4 908

5

2 020

6

4 912

1

1 095

0

0

G

50-52 Keresk., járműjav.

254

61 956

0

0

4

63

32

1 170

170

24 335

25

9 798

14

10 014

5

5 505

4

11 071

H

55 Szálláshely szolg.

26

12 259

2

8

0

0

3

107

9

1 486

6

2 092

3

2 196

1

1 406

2

4 964

I

Száll., posta, távközl. össz.

82

180 295

0

0

2

27

4

172

27

5 545

16

5 968

15

11 133

11

15 807

7

141643

J

65-67 Pénzügyi tevékenys.

22

31 872

0

0

0

0

9

334

3

197

2

687

0

0

3

4 452

5

26 202

K

70-74 Ingatlan. gazd. szolg.

124

21 196

0

0

14

235

27

899

62

8 095

11

4 267

9

6 150

1

1 550

0

0

L

75 Közig. Kötelező tb.

129

25 739

0

0

8

120

42

1 464

55

7 709

17

6 812

2

1 220

3

4 079

2

4 335

M

80 Oktatás

1 527

118 209

26

207

164

2694

636

21 911

672

54 700

8

2 958

10

6 532

6

8 973

5

20 234

N

85 Eü., szoc. ellátás

249

102 869

2

10

12

194

39

1 473

111

13 927

24

9 505

29

21 818

22

29 834

10

26 108

O

90-93 Egyéb sz. köz. szolg

123

26 677

8

54

15

226

27

866

57

7 717

4

1 394

5

3636

5

6 606

2

6 178

Egyéb tevékenységek összesen

1

100

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

3 229

991 315

38

279

225

3647

844

29 365

1 440

169955

249

97 126

238

167568

131

180096

64

343279

 

 

Egy munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződések ágazatonként

Versenyszféra

Az 1998. december 31-i állapot szerint

Az érintett kör TEÁOR '98 kódja,.

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

megnevezése

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

A, B

01-05 Mezőg. -Halászat

58

28 093

0

0

0

0

1

48

24

4 736

11

4 326

18

13 339

4

5 644

0

0

C

10-14 Bányászat

15

8 247

0

0

0

0

1

33

6

895

1

334

4

2 755

3

4 230

0

0

D

Feldolgozóipar összes

483

291 511

0

0

2

22

13

516

183

30 716

103

40 647

109

74 140

57

78 493

16

66 977

Ebből:

15-16 Élelm., ital, dohány gy.

116

68 000

0

0

2

22

4

158

34

6 150

24

9 846

33

22 925

16

22 146

3

6 753

 

17-19 Textil, ruha, bőripar

58

39 270

0

0

0

0

2

84

16

3 270

13

4 753

15

11 086

10

14 235

2

5 842

 

20-22 Fa, papír, nyomdaip.

37

11 123

0

0

0

0

1

29

20

3 598

11

4 254

4

2 176

1

1 066

0

0

 

23-25 Koksz, olaj, vegyi, gumi

51

56 381

0

0

0

0

0

0

17

2 719

10

3 883

9

5 996

9

12 275

6

31 508

 

26 Egyéb nemfém ásv. ag. gy.

25

13 735

0

0

0

0

0

0

10

1 406

6

2 475

4

2 889

5

6 965

0

0

 

27-28 Fém alap, feld. term.

51

29 197

0

0

0

0

4

161

20

3 149

9

3 805

12

8 127

3

4 231

3

9 724

 

29-35 Gép, berendezés

126

67 519

0

0

0

0

2

84

56

9 186

26

10 068

28

18 596

12

16 435

2

13 150

 

36-37 Egyéb feldolg. ipar

19

6 286

0

0

0

0

0

0

10

1 238

4

1 563

4

2 345

1

1 140

0

0

E

40-41 Energia, vízellátás

91

69 149

0

0

1

11

6

219

34

4 889

16

6 318

14

9 723

9

12 422

11

35 567

C+D+E

Ipar összesen

589

368 907

0

0

3

33

20

768

223

36 500

120

47 299

127

86 618

69

95 145

27

102 544

F

45 Építőipar

45

13 143

0

0

3

55

4

153

26

4 908

5

2 020

6

4 912

1

1 095

0

0

G

50-52 Keresk., járműjav.

254

61 956

0

0

4

63

32

1 170

170

24 335

25

9 798

14

10 014

5

5 505

4

11 071

H

55 Szálláshely szolg.

25

12 195

2

8

0

0

3

107

8

1 422

6

2 092

3

2 196

1

1 406

2

4 964

I

Száll., posta, távközl. össz.

80

180 197

0

0

1

11

4

172

26

5 463

16

5 968

15

11 133

11

15 807

7

141 643

Ebből:

60-63 Szállítás és kieg tev.

70

116 935

0

0

1

11

4

172

25

5 264

11

4 095

14

10 217

10

14 502

5

82 674

 

64 Posta, távközlés

10

63 262

0

0

0

0

0

0

1

199

5

1 873

1

916

1

1 305

2

58 969

J

65-67 Pénzügyi tevékenys.

22

31 872

0

0

0

0

9

334

3

197

2

687

0

0

3

4 452

5

26 202

K

70-74 Ingatlan. gazd. szolg.

78

17 505

0

0

9

153

10

341

40

5 737

9

3 574

9

6 150

1

1 550

0

0

M

80 Oktatás

7

656

1

9

0

0

2

84

4

563

0

0

0

0

0

0

0

0

N

85 Eü., szoc. ellátás

6

391

0

0

0

0

4

157

2

234

0

0

0

0

0

0

0

0

O

90-93 Egyéb sz. köz. szolg

53

19 988

2

19

1

12

3

100

36

5 269

2

806

3

2 172

4

5 432

2

6178

Mindösszesen:

1217

734 903

5

36

21

327

92

3 434

562

89 364

196

76 570

195

136 534

99

136 036

47

292 602

 

 

Egy munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződések ágazatonként

 

Költségvetési szféra

Az 1998. december 31-i állapot szerint

Az érintett kör TEÁOR '98 kódja, megnevezése

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

 

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

H

55. Szálláshely szolgáltatás

1

64

0

0

0

0

0

0

1

64

0

0

0

0

0

0

0

0

K

73 Kutatás, fejlesztés

20

2 545

0

0

0

0

3

104

15

1 748

2

693

0

0

0

0

0

0

L

75 Közig. kötelező TB.

129

25 739

0

0

8

120

42

1 464

55

7 709

17

6 812

2

1 220

3

4 079

2

4 335

M

80 Oktatás összesen

1 520

117 553

25

198

164

2694

634

21 827

668

54 137

8

2 958

10

6 532

6

8 973

5

20 234

Ebből:

80.1 Alapfokú oktatás

1 202

55 495

24

189

162

2657

582

19 848

432

31 888

1

315

1

598

0

0

0

0

 

80.2 Középfokú oktatás

265

21 336

0

0

0

0

47

1 856

218

19 480

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80.3 Felsőfokú oktatás

42

40 349

0

0

0

0

0

0

15

2 565

7

2 643

9

5 934

6

8 973

5

20 234

N

85 Eü. szoc. ell. összesen

243

102 478

2

10

12

194

35

1 316

109

13 693

24

9 505

29

21 818

22

29 834

10

26 108

Ebből

85.1 Humán eü. ellátás

118

89 954

0

0

2

34

6

204

31

4 801

18

7 155

29

21 818

22

29 834

10

26 108

 

85.3 Szociális ellátás

122

12 272

2

10

10

160

28

1 071

76

8 681

6

2 350

0

0

0

0

0

0

O

Egyéb sz. köz. szolg. Össz.

66

6 508

5

28

13

199

23

724

20

2 331

2

588

2

1 464

1

1 174

0

0

Ebből

92.1 - 92.4 Szórakoztató tev.

26

2 596

2

4

8

126

9

277

4

427

2

588

0

0

1

1 174

0

0

 

92.5 Könyvtári levéltári tev.

32

3 412

2

14

4

59

12

382

12

1493

0

0

2

1 464

0

0

0

0

 

92.6 - 92.7 Sport és egyéb t.

8

500

1

10

1

14

2

65

4

411

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tevékenységek összesen

33

1 525

1

7

7

113

15

496

10

909

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

2 012

256 412

33

243

204

3 320

752

25 931

878

80 591

53

20 556

43

31 034

32

44 060

17

50 677

 

 

Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések területi bontásban

Országos összesítés

Az 1998. december 31.-i állapot szerint

 

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

Terület

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

Budapest

668

424 712

2

11

21

350

140

4 830

299

37 974

69

27 104

57

39 686

48

65 880

32

248 877

Baranya

153

33 025

3

29

15

251

59

1 955

52

5 822

6

2 397

11

7 661

4

6 367

3

8 543

Bács-Kiskun

135

24 051

0

0

4

64

35

1 118

73

8 202

12

4 410

7

4 599

3

3 478

1

2 180

Békés

131

23299

1

5

17

261

32

1 086

62

6 898

5

2 018

9

6 596

5

6 435

0

0

Borsod

245

62 482

5

41

19

314

67

2 378

100

10 042

21

8 584

19

12 834

8

10 304

6

17 985

Csongrád

152

38 388

0

0

6

101

43

1 621

67

8 148

15

5 883

14

9 129

5

7 658

2

5 848

Fejér

165

35 709

1

6

18

285

51

1 815

69

8 475

8

3 203

10

7 411

6

7 950

2

6 564

Győr-Sopron

149

34 305

2

19

20

316

42

1 412

54

7 043

12

4 655

13

9 128

4

5 859

2

5 873

Hajdú-Bihar

165

42 771

1

7

8

137

43

1 542

84

9 306

9

3 642

10

7 599

6

8 659

4

11 879

Heves

111

23 391

3

28

13

233

28

906

49

5 984

5

1 863

10

7 325

2

2 966

1

4 086

Komárom

99

24 238

5

41

13

212

31

1 097

33

4 127

6

2 193

7

4 589

2

3 376

2

8 603

Nógrád

67

11 667

3

18

11

168

20

628

25

3 995

1

343

5

3 749

2

2 766

0

0

Pest

170

33 300

4

23

11

179

50

1 799

73

7 315

14

5 237

9

6 849

8

9 838

1

2 060

Somogy

103

23 827

1

0

8

142

27

954

44

5 560

11

4 208

8

5 901

2

2 138

2

4 924

Szabolcs

141

24 577

1

7

6

83

47

1 655

65

6 635

12

4 730

5

3 613

4

5 111

1

2 743

Szolnok

119

22 708

0

0

3

41

35

1 296

58

6 343

11

4 495

10

7 160

1

1 095

1

2 278

Tolna

91

15 676

0

0

2

34

19

643

60

7 066

5

2 012

2

1 440

3

4 481

0

0

Vas

105

26 220

3

21

15

227

18

643

45

6 418

8

3 132

12

8 321

2

3 034

2

4 424

Veszprém

148

39 402

3

23

12

205

35

1 312

68

8 139

7

2 521

12

7 876

9

12 914

2

6 412

Zala

112

27 567

0

0

3

44

22

675

60

6 463

12

4 496

8

6 102

7

9 787

0

0

Mindösszesen

3 229

991 315

38

279

225

3 647

844

29 365

1440

169 955

249

97 126

238

167 568

131

180 096

64

343 279

Verseny

1 217

734 903

5

36

21

327

92

3 434

562

89 364

196

76 570

195

136 534

99

136 036

47

292 602

Intézményi

2 012

256 412

33

243

204

3 320

752

25 931

878

80 591

53

20 556

43

31 034

32

44 060

17

50 677

 

 

Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések területi bontásban

Versenyszféra

Az 1998. december 31-i állapot szerint

Az érintett kör TEÁOR '98 kódja,

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

megnevezése

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

A, B

01-05 Mezőg. -Halászat

58

28 093

0

0

0

0

1

48

24

4 736

11

4 326

18

13 339

4

5 644

0

0

C

10-14 Bányászat

15

8 247

0

0

0

0

1

33

6

895

1

334

4

2 755

3

4 230

0

0

D

Feldolgozóipar összes

483

291 511

0

0

2

22

13

516

183

30 716

103

40 647

109

74 140

57

78 493

16

66 977

Ebből:

15-16 Élelm., ital, dohány gy

116

68 000

0

0

2

22

4

158

34

6 150

24

9 846

33

22 925

16

22 146

3

6 753

 

17-19 Textil, ruha, bőripar

58

39 270

0

0

0

0

2

84

16

3 270

13

4 753

15

11 086

10

14 235

2

5 842

 

20-22 Fa, papír, nyomdaip.

37

11 123

0

0

0

0

1

29

20

3 598

11

4 254

4

2 176

1

1 066

0

0

 

23-25 Koksz, olaj, vegyi, gumi

51

56 381

0

0

0

0

0

0

17

2 719

10

3 883

9

5 996

9

12 275

6

31 508

 

26 Egyéb nemfém ásv. ag. gy

25

13 735

0

0

0

0

0

0

10

1 406

6

2 475

4

2 889

5

6 965

0

0

 

27-28 Fém alap, feld. term.

51

29 197

0

0

0

0

4

161

20

3 149

9

3 805

12

8 127

3

4 231

3

9 724

 

29-35 Gép, berendezés

126

67 519

0

0

0

0

2

84

56

9 186

26

10 068

28

18 596

12

16 435

2

13 150

 

36-37 Egyéb feldolg. ipar

19

6 286

0

0

0

0

0

0

10

1 238

4

1 563

4

2 345

1

1 140

0

0

E

40-41 Energia, vízellátás

91

69 149

0

0

1

11

6

219

34

4 889

16

6 318

14

9 723

9

12 422

11

35 567

C+D+E

Ipar összesen

589

368 907

0

0

3

33

20

768

223

36 500

120

47 299

127

86 618

69

95 145

27

102 544

F

45 Építőipar

45

13 143

0

0

3

55

4

153

26

4 908

5

2 020

6

4 912

1

1 095

0

0

G

50-52 Keresk., járműjav.

254

61 956

0

0

4

63

32

1 170

170

24 335

25

9 798

14

10 014

5

5 505

4

11 071

H

55 Szálláshely szolg.

25

12 195

2

8

0

0

3

107

8

1 422

6

2 092

3

2 196

1

1 406

2

4 964

I

Száll., posta, távközl. össz.

80

180 197

0

0

1

11

4

172

26

5 463

16

5 968

15

11 133

11

15 807

7

141 643

Ebből:

60-63 Szállítás és kieg tev.

70

116 935

0

0

1

11

4

172

25

5 264

11

4 095

14

10 217

10

14 502

5

82 674

 

64 Posta, távközlés

10

63 262

0

0

0

0

0

0

1

199

5

1 873

1

916

1

1 305

2

58 969

J

65-67 Pénzügyi tevékenység

22

31 872

0

0

0

0

9

334

3

197

2

687

0

0

3

4 452

5

26 202

K

70-74 Ingatlan. gazd. szolg.

78

17 505

0

0

9

153

10

341

40

5 737

9

3 574

9

6 150

1

1 550

0

0

M

80 Oktatás

7

656

1

9

0

0

2

84

4

563

0

0

0

0

0

0

0

0

N

85 Eü., szoc. ellátás

6

391

0

0

0

0

4

157

2

234

0

0

0

0

0

0

0

0

O

90-93 Egyéb sz. köz. szolg

53

19 988

2

19

1

12

3

100

36

5269

2

806

3

2 172

4

5 432

2

6 178

Mindösszesen:

1 217

734 903

5

36

21

327

92

3 434

562

89 364

196

76 570

195

136 534

99

136 036

47

292 602

 

 

Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések területi bontásban

Költségvetési szféra

Az 1998. december 31.-i állapot szerint

 

A kollektív szerződések és foglalkoztatottak száma

Terület

összes

10 fő alatt

11-20

21-50

51-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 felett

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

Budapest

391

75 583

0

0

19

322

127

4 358

198

20 502

17

6 686

10

7 359

15

20 484

5

15 872

Baranya

119

13 383

3

29

15

251

58

1 928

37

3 709

1

334

3

1 960

1

1 618

1

3 554

Bács-Kiskun

83

9 712

0

0

4

64

32

1 004

41

3 396

2

701

2

1 267

1

1 100

1

2 180

Békés

88

6 010

1

5

16

244

28

944

41

3 320

1

427

0

0

1

1 070

0

0

Borsod

157

15 751

5

41

18

299

61

2 155

64

5 337

4

1 592

3

1 941

1

1 444

1

2 942

Csongrád

79

13 432

0

0

3

55

33

1 249

32

2 311

5

1 891

4

2 716

1

1 483

1

3 727

Fejér

109

10 411

1

6

16

255

45

1 601

44

4 089

1

407

0

0

1

1 105

1

2 948

Győr-Sopron

95

11 561

1

10

20

316

35

1 166

30

2 872

5

1 895

3

1 887

0

0

1

3 415

Hajdú-Bihar

104

16 675

1

7

8

137

38

1 336

50

4 308

1

357

3

2 360

1

1 696

2

6 474

Heves

76

8 666

3

28

11

204

26

835

31

3 115

1

335

3

2 311

1

1 838

0

0

Komárom

51

4 925

4

34

9

141

23

773

13

1 178

0

0

1

928

1

1 871

0

0

Nógrád

42

3 914

3

18

9

139

18

555

10

1 018

0

0

1

924

1

1 260

0

0

Pest

121

11 601

4

23

11

179

49

1 760

50

4 211

3

1 098

1

977

3

3 353

0

0

Somogy

57

6 968

1

0

8

142

22

791

21

1 863

3

1 257

1

754

0

0

1

2 161

Szabolcs

96

11 231

1

7

6

83

42

1 453

40

3 537

3

1 105

3

2 303

0

0

1

2 743

Szolnok

74

8 237

0

0

2

29

31

1 140

37

3 203

2

944

1

643

0

0

1

2 278

Tolna

59

5 804

0

0

2

34

17

559

39

3 467

0

0

0

0

1

1 744

0

0

Vas

53

5 803

3

21

14

216

15

533

19

2 110

0

0

1

540

0

0

1

2 383

Veszprém

94

9 410

2

14

10

166

32

1 190

44

4 118

2

644

3

2 164

1

1 114

0

0

Zala

64

7 335

0

0

3

44

20

601

37

2 927

2

883

0

0

2

2 880

0

0

Mindösszesen

2 012

256 412

33

243

204

3 320

752

25 931

878

80 591

53

20 556

43

31 034

32

44 060

17

50 677

 

2 Az üzemi- és közalkalmazotti tanács

a munkaügyi kapcsolatok két ellentétes érdekű szereplőjének a sajátos, intézményes együttműködési viszonyát jelenti, amikor a tulajdonos, a munkáltató tulajdona feletti jogait részben korlátozza, átengedi a munkavállalóknak, annak érdekében, hogy azok a szervezeti döntéshozatalt - közvetlenül vagy közvetetten (képviselőik útján) is - befolyásolhassák. A munkavállalók különböző (törvények vagy kollektív szerződések által történő) felhatalmazás alapján közreműködnek a gazdasági szervezet eltérő szintjein a döntéshozatalban, valamint a munkaszervezetek, a munkafolyamatok számukra kedvező átalakításában, működtetésében.

Az üzemi és közalkalmazotti tanácsokat a Munka Törvénykönyve alapján 1993-ban hozták létre. Tényleges megalakulásukra első ízben az 1993. évi választásokon került sor.

 

Közalkalmazotti választások, 1993, 1995, 1998

 

1993

1995

1998

Konföderációk

szavazat

%

szavazat

%

szavazat

%

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)

164.464,7

49,1

165.453,9

50,0

148.252,7

51,0

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)

24.014,9

7,2

       

ÉSZT - FRSZ Választási koalíció*

   

31.124,5

9,4

   

ÉSZT - VIOSZ Választási koalíció**

       

29.096,0

10,0

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

31.369,5

9,4

30.412,2

9,2

16.826,1

5,8

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga)

16.374,7

4,9

15.157,8

4,6

11.653,4

4,0

Keresztény Szakszervezetek Országos Szövetsége

   

427.9

0,1

135,0

?

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

1.677,4

0,5

433,1

0,1

88,4

?

Munkástanácsok Országos Szövetsége

829,5

0,2

545,0

0,2

80,7

?

Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája

   

162,8

0,0

49,8

?

Szövetségen Kívüli Szakszervezetek Országos Koordinációja

14,7

0,0

17,3

0,0

   

Konföderáción kívüliek

6.897,5

2,1

5.764,3

1,7

1.404,1

0,5

Nem szakszervezetei jelöltek

89.066,9

26,6

81.259,9

24,6

82.636,8

28,5

Összesen

334.709,8

100,0

330.758,7

100,0

290.434,7

100,0

* ÉSZT

Független Rendőrszakszervezet

** ÉSZT

Vízügyi Országos Szakszervezet

? A négy konföderáció együtt ért el 0,2 százalékot

30.045,1

1.079,4

 

9,1

0,3

 

25.768,0

3,328,0

 

8,9

1,1

 

A üzemi- és közalkalmazotti tanács választások eredményei 1993, 1995

(%)

Üzemi Tanácsok

Közalkalmazotti Tanácsok

1993

1995

1993

1995

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

71,67

66,56

9,4

9,2

LIGA

5,66

6,40

4,9

4,6

Munkástanácsok Országos Szövetsége

2,21

2,47

0,2

0,2

Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja

18,65

20,34

0,5

0,1

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

0,02

0,07

49,1

50,0

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

0,66

0,80

7,2

9,4

Forrás: Lux Judit: Százéves a Szaktanács. MSZOSZ, 1998.

 

Autonóm Szakszervezeti Szövetség Üzemi Tanácsi választási eredményei

 

Terület

ASZSZ jelöltekre leadott szavazatok száma

I. Közlekedés - szállítás: közúti közlekedés

112 503

vasúti közlekedés

32 513

helyi közlekedés

76 134

kamion szállítás

1 261

Energia - távhő: villamosenergia

136 543

távhő

6 012

Vízszolgáltatás

79 238

Vendéglátás - idegenforgalom

43 455

Vegyipar

225 468

Egyéb: területi (BAZ)

5 105

gyógyszerész

4 160

négy kis szervezet

1 599

Összesen

723 991

 

Az MSZOSZ 1998-as üzemi tanácsi választási eredményei*

Ágazatok

MSZOSZ

Bányász, villamos

132.250

Bőripari

24.000

Élelmezésipari

236.890

Építők

103.404

Helyipari

83.290

Közlekedés

34.724

Vegyipari

82.324

MEDOSZ

73.525

Postás

459.383

Ruházatipari

76.874

Textilipari

72.245

Vasutas

161.239

Vasas

268.932

Kereskedelmi, Idegenforgalmi

191.117

Nyomdaipari

14.413

Papíripari

13.532

Sajtó, televízió

6.996

Bankok, Biztosítók

196.910

Mindösszesen:

2.232.018

* az tagszervezeteihez beérkezett adatlapok alapján

 

Az 1998-as üzemi tanács választások eredményei közzétételét nehezíti, hogy nem volt országos összesítés. Tekintettel arra, hogy jelenleg is a választási eredmények alapján mérhető a kollektív szerződés kötési jogosultság, így a szövetségek többségükben elkészítették az összesítést.

 

A konföderációk közül csak az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége bocsátotta rendelkezésre adatait.

 

3. Munkavédelmi képviselők

A munkavédelmi törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a szakszervezetek javaslatára munkavédelmi képviselőket válasszanak. Ez alapján elsősorban a közép- és nagyvállalatoknál főként a fokozottan veszélyes munkahelyeken választottak munkavédelmi képviselőket vagy munkavédelmi bizottságokat. A gazdálkodó szervezetek kétharmadánál azonban - sajnos - nem éltek ezzel a lehetőséggel.

A tapasztalatok alapján a munkavállalók képviselői eredményesen működtek közre a munkavédelem és foglalkozás-egészségügy szabályozásában a munkahelyi munkavédelmi programok kialakításában. A munkaadókkal, a helyi szakszervezetekkel, illetve az üzemi tanácsokkal való szoros együttműködésük fejlesztette a társadalmi párbeszédet a munkahelyeken. A jó tapasztalatok ellenére intézkedéseket kell tenni a munkavédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítésére, szakirányú végzettség megszerzésére.

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: