porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

Mi a szakszervezet?

Mi a szakszervezet?

A szakszervezet a munkaügyi kapcsolatok szakirodalmában ma is a legelfogadottabb értelmezés szerint: a bérmunkások olyan állandó egyesülése, amelynek célja munkakörülményeik megőrzése, azok javítása. Ezt két úton érhetik el, egyrészt a munkáltatóval folytatott kollektív tárgyaláson, másrészt a tagjaiknak nyújtott anyagi és nem anyagi támogatáson keresztül. Az országok gazdasági helyzete, társadalmi berendezkedése, történelmi hagyományai a szakszervezetek és szövetségeik más és más formáit alakították ki.

A munkaügyi kapcsolatok fogalma Magyarországon az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején honosodott meg. A munkaügyi kapcsolatok fogalmán a munka világának szereplőit átfogó kapcsolatrendszert értjük, mely az együttműködés fenntartására, a konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult konfliktusok megoldására irányul.

A munkaügyi kapcsolatok intézményrendszere magában foglalja

  • a kollektív tárgyalások és megállapodások rendszerét, beleértve a makroszintű tárgyalásokat és konzultációkat,
  • munkavállalói részvétel (participáció) intézményeit,
  • munkaügyi viták és rendezésük intézményeit (beleértve a sztrájkot és a munkáskizárást).

A munkaügyi kapcsolatok többségükben a két főszereplő: a munkáltatók és a munkavállalók, illetve érdekképviseleteik (szociális partnerek) közötti kétoldalú (bipartit) együttműködésben öltenek testet. A munkáltatók és a munkavállalók jogosultak arra, hogy előzetes engedély nélkül, érdekeik védelmében, szervezeteket hozzanak létre, illetve azokhoz csatlakozzanak. A munkaügyi kapcsolatok alapvetően bipartit jellegűek, de tripartit formában is működhetnek. Ez esetben az állam a munkaügyi kapcsolatok alakításában szabályozóként, munkáltatóként, tulajdonosként, illetve - disztributív (elosztó) funkciójából adódóan - harmadik tárgyaló félként és/vagy konzultációs szereplőként részt vesz a munkaviszonyok alakításában.

A bipartit tárgyalások és megállapodások középpontjában elsősorban a munkaügyi kapcsolatok hagyományos elemei (munkaviszony, munkafeltételek, bér stb.) állnak. A tripartit tárgyalások során meghatározóak a kormánypolitika átfogó kérdései (jövedelempolitika, adók, foglalkoztatáspolitika stb.). A szociális partnerek mind a két forma egymást erősítő, korrigáló működésében érdekeltek.

A munkaügyi kapcsolatok meghatározó szereplői a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek, vagyis a szociális partnerek.

A munkáltatói szervezetek a munkaügyi kapcsolatokon belül a munkáltatói érdekképviseletet ellátó, önkéntes tagságra épülő, munkáltatókat tömörítő szervezetek, illetve szövetségeik. Kezdetben a munkáltatói szervezetek csak gazdasági kérdésekkel foglalkoztak, a szakszervezetek megerősödésével kerültek előtérbe a munkaügyi kérdések.

A munkaügyi kapcsolatok a társadalom, a gazdaság

  1. makro-, országos szintjén,
  2. mezo-, ágazati-, szakmai, regionális,
  3. mikro-, munkaszervezeti, intézményi szinten vannak jelen.

 

Általában szintenként más és más szereplők között alakul ki az együttműködés

1. makroszinten szakszervezeti és a munkáltatói konföderációk,

2. mezoszinten ágazati-szakmai, vagy regionális szakszervezeti szövetség és a munkaadói szövetség,

3. mikroszinten a vállalati szakszervezet, vagy üzemi tanács és a munkáltató között.

 

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: