porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés


Általános EU-s információk

.

Általános információ / General Information

Európa szerver: http://www.europa.eu.int

Euroguide: http://www.euroguide.org/

Az EU hivatalos kiadójának szervere: http://www.eur-op.eu.int

Európai Bizottság Magyarországi Delegáció: http://www.eudelegation.hu

Európai Tájékoztatási Központ: http://www.eudelegation.hu/etk

Magyar Külügyminisztérium: http://www.mfa.gov.hu; http://www.kum.hu/euint/index.html (angol nyelvű információ)

HÍREK - NEWS:

Press and Communication: http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm

Információs és kommunikációs szolgáltatások: http://europa.eu.int/comm/dg10/info/index_en.html

Európai Információs Szolgálat (EIS): www.eis.be

Europe by Satellite: http://europa.eu.int/comm/dg10/ebs/index.html, http://www.europarl.eu.int/dg3/audiov/en/ftv.htm

European voice: www.european-voice.com

Eur-Op News: http://www.eur-op.eu.int/general/en/opnews.htm

RAPID: http://www.europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm (jelszavas)

EU hírek, fórumok: www.euractiv.com

Enlargement weekly: http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/weekly_arch.htm

ADATBÁZISOK:

BACH: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/databases/bach_en.htm (vállalkozások)

CORDIS: http://www.cordis.lu (kutatás-fejlesztés)

IDEA: http://158.169.50.70/idea/ideaen.html (ki kicsoda az EU-ban)

SCADPLUS: http://www.europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm (EU politikái)

EUDOR: http://eudor.eur-op.eu.int (EU kiadványok megrendelése az Interneten)

ECLAS: http://europa.eu.int/eclas (elektronikus könyvtári adatbázis)

TED: http://ted.eur-op.eu.int (tender adatbázis)

TED ALERT SERVICE: http://www.tenders.com/

CALLS & TENDERS: EU PRAXIS: http://www.eupraxis.com

UNIÓS JOGSZABÁLYOK

CELEX: http://www.europa.eu.int/celex (jelszavas)

EUR-LEX: http://www.europa.eu.int/eur-lex (ingyenes)

PRE-LEX: http://www.europa.eu.int/pre-lex (ingyenes)

Official journalS " series: http://www.eur-op.eu.int/en/general/a3.htm

(M) Euroatlanti Hírlevél: http://www.mti.hu (jelszavas)

Euro Info Service: http://www.eurinfo.hu

Európa webújság: http://w3.swi.hu/europa/

Audiovizuális politika / Audiovisual policy

· Education and Culture: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/index_en.html

Media II. program: http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/media/index_en.html

Szabályozás: http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/legis_en.html

http://europa.eu.int/pol/av/info_en.htm

Eurimages: http://culture.coe.fr/Eurimages

Im Europe: http://www.echo.lu

Belpolitika / Internal Policy

· Justice and Home Affairs: http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home_affairs/index_en.htm

Justice and Home Affairs: http://europa.eu.int/pol/thb/index_en.htm

Co-operation in the Fields of Justice and Home Affairs (JHA): http://ue.eu.int/jai/default.asp?lang=en

Schengen: http://www.euroinfo.hu/szerver/schengen.htm (jelszavas, az EU Info Service weboldala)

Schengen szerződés szövege: http://spjelkavik.priv.no/henning/ifi/schengen/

Daphne initiative: http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/en/index.htm

Grotius initiative: http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/grotius/en/index.htm

Europol: http://www.europol.eu.int

(M) Belügyminisztérium -- uniós információk: http://www.b-m.hu/bevandorlas/index.html

Igazságügyi Minisztérium Közösségi joganyag fordítása: http://www.im.hu/magyar/forditas/index.hu

Belső piac / Internal market

· Single Market: http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm

Internal Market Strategy: http://www.oami.eu.int/

Single Market Review: http://eur-op.eu.int/en/keypub/smrstart.htm

Politikák: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/index.htm

Bővítés / Enlargement

· Enlargement: http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm

ECOSOC--vélemény: http://www.ces.eu.int/

Task Force for the Accession Negiotiations: http://www.europa.eu.int/comm/tfan/index_en.html

Fontos dokumentumok: http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm

Agenda 2000: http://www.europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm

Eurobarometer (közvéleménykutatás az EU csatlakozásról): http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html

(M) Magyar Külügyminisztérium: http://www.mfa.gov.hu/Alaplap.htm

EU-magyar tárgyalások: http://europa.eu.int/comm/tfan/index_hu.html

Európai Bizottság Magyarországi Delegációja: www.eudelegation.hu

Miniszterelnöki Hivatal: http://www.meh.hu

Phare segélykoordináció: http://www.meh.hu/pharekoord/

MKIK EU-val kapcsolatos információi: http://www.mkik.hu/euro

Egészségügy / Fogyasztóvédelem / Health Care / Consumer protection

· Health and Consumer Protection: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm

European Agency for Safety and Health on Work: http://europe.osha.eu.int

Biotechnológia/Egészségügy: http://europe.eu.int/comm/biotechnology/index.html

Fogyasztóvédelem: http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html

Fogyasztóvédelem -- Tisztességes kereskedelmi gyakorlat www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/fair_comm_pract_index_en.html

Bővítéssel kapcsolatos egészségügyi & fogyasztóvédelmi bizottsági oldal: http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/enlargement/index_en.html

Emberi jogok / Kisebbségek / Civil szféra / Human Rights / Minorities / Civil society

· Humanitarian Aid Office: http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm

Az Európai Bizottság és az NGOs: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ong/en/index.htm

Európai Ombudsman: http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm

Development Főigazgatóság civil szervezetekkel foglalkozó programja: http://www.europa.eu.int/comm/development/sector/ngo/index_en.htm

Emberi Jogok (Európa Tanács): www.dhdirhr.coe.fr

Combating racism & intorelance: http://www.ecri.coe.fr

Nem-kormányzati szervezetek segélyekkel foglalkozó európai szövetsége: http://www.euronaid.nl/

Európa és a Civil társadalom: http://www.esc.eu.int/pages/en/org/plaquette_e.htm

(M) Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal: http://www.meh.hu/nekk/defhu.htm

Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya: http://www.civil.info.hu/

Non-profit Információs Oktató Központ (NIOK): http://www.niok.hu

Energiapolitika / Energy policy

· Energy: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/tn_en.html

Eurosolar: http://www.eurosolar.org/home.html

Technology and energy: http://dvtech.com/pages/pages/TecNRG.htm

Trans-European Energy Network: http://europa.eu.int/comm/energy/en/tn_2_en.html

(M) Energiahatékonysági Ügynökség: www.energycentre.hu

EU költségvetés / EU budget

· Budget: http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm

Presidency conclusion -- Berlin: http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/index.htm

Az EU költségvetésével kapcsolatos információk: http://www.europa.eu.int/comm/budget/en/financementbudget/index.htm#furtherinfo

(M) Magyar Nemzeti Bank (MNB): www.mnb.hu (EU csatlakozás)

Állami Számvevőszék (ÁSZ): www.asz.gov.hu

Gazdaság / Pénzügy / EMU / Euro

Economic and Finance: http://europa.eu.int/comm/dgs/economic_financial_affairs/index_en.htm

· Financial Control: http://europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/index_en.htm

http://www.euro.fee.be/checklists/checklists.html

http://www.microsoft.com/euro

Statisztika: http://www.europa.eu.int/en/comm/eurostat

EMU-Eur-Op news: http://europ.eu.int/en/opnews/198/r355.htm

Európai Központi Bank: http://www.ecb.int/

Euro érmék és bankjegyek: http://europa.eu.int/euro

Europapers: http://europa.eu.int/euro/html/rubrique-publication5.html

Euro homepage: http://europa.eu.int/euro/html/home5.html?lang=5

Országtanulmányok: http://www.oecd.org//eco/surv/esu.htm

Transatlantic Business Dialogue: http://www.europa.eu.int/comm/dg01/tabd1998.htm

Jelentés az euró-érmék bevezetésének jelenlegi helyzetéről: http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/document/euro/com2001_190/com2001_190_en.htm

(M) Magyar Nemzeti Bank (MNB): www.mnb.hu

információs Társadalom / Telekommunikáció / Information Society / Telecommunication

· Information Society: http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm

A legfrissebb jogi szabályozás: http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/framework/index_en.htm

Data protection (adatvédelem): http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/news/index.htm

Data protection (adatvédelem - Európa Tanács): http://www.coe.fr/dataprotection

The European IT Forum 2000 -- will Europe leapfrog the US in e-business?: http://emea.idc.com/forum/forum2000

EU Domain névről szóló információ: http://www.ec-pop.org

Information Market Observatory (I am Europe): http://www2.echo.lu/

Information Society Project Office: http://www.ispo.cec.be

(M) Kormányzati stratégia és szabályozás: http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/ (A hivatal felépítése/informatikai kormánybiztos)

Első internetes folyóirat az információs társadalomról: http://www.inco.hu/

Intézmények & Ügynökségek / Institutions & Agencies

INTÉZMÉNYEK/INSTITUTIONS

European Commission (Európai Bizottság): www.europa.eu.int/comm/index_en.htm

Delegation to the European Commission of Hungary (Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja): http://www.eudelegation.hu

Parliament (Európai Parlament): www.europarl.eu.int/sg/tree/en/default.htm

Az Európai Parlament átdolgozottfact sheets " című kiadványai az EU-ról: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/citizen/ipm.htm

Europarl: http://www.europarl.eu.int (Európai Parlament szervere)

Council of the European Union (Európai Tanács): http://ue.eu.int

Court of Auditors (Európai Számvevőszék): http://www.eca.eu.int

European Ombudsman (Európai Ombudsman): http://www.euro-ombudsman.eu.int

Economic and Social Committee (Gazdasági és Szociális Bizottság): http://www.esc.eu.int/

Committee of the Regions (Régiók Bizottsága): http://www.ces.eu.int

European Investment Bank (Európai Beruházási Bank): http://eib.eu.int

European Investment Fund (Európai Fejlesztési Alap): http://www.eif.org/

European Central Bank (Európai Központi Bank): http://www.ecb.int

European Court of Justice (Európai Bíróság): http://www.curia.eu.int/en/index.htm

Európai Parlamentfact sheets ": http://www.europarl.eu.int/factsheets/default_en.htm

Európai Ombudsman - új webstruktúra: http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/en/default.htm

Az Európai Ombudsman Hivatal éves jelentése http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/en/default.htm

ESC bemutatás - minden csatlakozásra váró ország nyelvén: http://www.esc.eu.int/pages/Enlarg/present/pres_esc_en.htm

Fehér könyv a kormányzásról: http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/index_en.htm

Internet használat az EU döntéshozatali renszerében: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/citizen/ipm.htm

Az Európa Tanács és az Európai Unió kapcsolatainak bővülése: http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/news/ip_01_497.htm

ÜGYNÖKSÉGEK/AGENCIES

European Agency for Safety and Health at Work: http://europe.osha.eu.int/

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): http://www.cedefop.gr

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC): http://www.eumc.at

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products: http://eudraportal.eudra.org/

European Environment Agency: http://www.eea.eu.int/

European Industrial Relations Observatory: http://www.eiro.eurofound.ie/

Office for Harmonization in the Internal Market: http://www.oami.eu.int/

European Monitpring Centre for drugs and drug addiction: http://www.emcdda.org/

Újdonságok az uniós intézményeknél: http://www.europa.eu.int/geninfo/whatsnew_inst.htm

Az Európai Bizottság főigazgatóságai (Directorate General): http://www.europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

Uniós intézmények címei: http://www1.europarl.eu.int/dg7/address/en/addrinst.htm#ec

EU belső reformja: http://db.consilium.eu.int/cig/default.asp?lang=en

http://www.europa.eu.int/comm/reform/index_en.htm

Delegációk az EU tagállamokban: http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm

http://europa.eu.int/en/euwww.html

Az Európai Parlament elmúlt 40 jelentése különféle témákban (pl. emberi jogok, gazdasági anyagok): http://www.europarl.eu.int/plenary/en/default.htm

Iparpolitika / Industry

· Enterprise: http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm

European Industrial Relations Observatory: http://www.eiro.eurofound.ie/

(M) Gazdasági Minisztérium: http://www.gm.hu

Kereskedelem / Commerce

· Trade: http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_en.htm

Taxation and Customs Union: http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/commerce/index.htm

Commerce in the EU: http://www.ecib.com

e commerce: http://www.ec-pop.org

e business (új információk): http://www.eusidic.org

Kis- és középvállalkozások / SMEs

Enterprise: http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm

Competitivness Policy, Internal Market and Industrial Sectors:

http://europa.eu.int/comm/dg03/index_en.htm

SMEs, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives:

http://europa.eu.int/comm/dg23/index.htm

Innovation: http://www.cordis.lu/innovation-smes/home.html

Újítások, új üzletek, munkahelyek létrehozása: http://www.cordis.lu/itt/itt-en/home.html

Hasznos útmutató vállalkozások részére: http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic-products_en.html

Summary of the 6th Report of the European Observatory for SMEs, July 2000: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm#6th

Új információk a vállalkozásokról: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/index.htm

Association Poitou-Charentes Europe: http://www.apce.org

Új információk a vállalkozásokról: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/index.htm

European Charter for SMEs: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index.htm

Enterprise Europe Hírlevél: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/issue3/index.htm

(M) ITD Hungary (Euro Info Központ): http://www.itd.hu

Euro Info Service: http://www.euroinfo.hu/szerver

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: http://www.mva.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: http://www.bkik.hu/

BAU-DOK Alapítvány (közbeszerzés): http://www.datanet.hu/bau-dok/

Gazdasági Minisztérium -- SME: http://www.gm.hu/gm/menu.vallal

Kisvállalkozás-Fejlesztési Intézet: http://www.kfi.matav.hu

Környezetvédelem / Environment

· Environment: http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm

Európai Környezetvédelmi Ügynökség: www.eea.dk

Compliance Costing for approximation of environm. legisl.: http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/commerce/index.htm

Progress Monitoring: http://europa.eu.int/comm/environment/liability/index.htm

New Environmental Action Plan: http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm

Life III. Regulations and Info Pack: http://europa.eu.int/comm/life/life3.htm

Environment & Agriculture: http://www.europa.eu.int/comm/environment/agriculture/index.htm

Life II-2002: http://europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm

(M) Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége: http://www.c3.hu/~enviserv/

Környezetvédelmi Minisztérium: http://www.ktm.hu

A fenntartható fejlődés virtuális könyvtára: http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html

Közlekedés / Transport

· Transport: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/tn_en.html

Trans-European Transport Network: http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/tn_en.html

(M) Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium: http://www.khvm.hu/

Kultúra / Culture

Education and Culture: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

Kulturális Programok 1999 (Raphael, Kaleidoscope, Ariane): http://europa.eu.int/comm/culture/1999_en.html

Culture 2000: http://europa.eu.int/comm/culture/C2000-index_en.html

Európa Kultúrális Fővárosa: http://europa.eu.int/comm/culture/capeurcult_en.html

Kulturális Örökség Hálózat -- Hypermedia & Medici Napok: http://www.cultheritage.polimi.it

(M) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma -- nemzetközi kapcsolatok: http://www.nkom.hu/avilag

Kultúrpont Iroda: http://www.kulturpont.hu/

Kutatás & Fejlesztés / Research & Development

Research: http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.htm

Development: http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm

Joint research centre: http://www.jrc.cec.eu.int/jrc/index.asp

CORDIS (Community Research and Development Information Service): http://www.cordis.lu

5. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram: http://europa.eu.int/comm/dg12/fp5/conference.html

5. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram (21 terület): http://www.europa.eu.int/comm/dg12/rtdinf21/en/key/etoc.html

5. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram mamagement service: http://www.cordis.lu/fp5/management

Európai kutatási övezet megteremtése: http://europa.eu.int/comm/research/area.html

Európai Kutatással kapcsolatos hírek központja: http://www.europa.eu.int/comm/research/news-centre/index_en.html

(M) OM kutatás és fejlesztéssel foglalkozó államtitkársága (OMFB): http://www.omfb.hu/

OMIKK/Femirc: http://femirc.omikk.hu/

Külpolitika / Biztonságpolitika / Foreign Policy / Security policy

External Relations: http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm

Common Service for External Relations: http://europa.eu.int/comm/dgs/screlex/index_en.htm

http://www.europarl.eu.int/sg/tree/en/default.htm

CFSP: http://europa.eu.int/comm/dg1a/cfsp/instruments_laws_proc.htm

Mediterrán politika: http://www.infomedi.it/

NATO: http://www.nato.int

Nyugat-Európai Unió (WEU): http://www.weu.int

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ): www.osce.org

ENSZ: http://www.un.org

Az EU szerepe a világban: http://www.europa.eu.int/comm/world/index.htm

EU és Ázsia kapcsolatai: http://europa.eu.int/comm/external_relations/asia/index.htm

"Terrorista támadás az USA ellen 2001 szept. 11. " EU-s álláspont: http://europa.eu.int/geninfo/keyissues/110901/index.htm

(M) Külügyminisztérium: http://www.mfa.gov.hu

Mezőgazdaság / Agriculture

Agriculture: http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm

Bővítési kérdések-mezőgazdaság: http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

Mezőgazdasággal kapcsolatos weboldalak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/use/index_en.htm

FAO: http://www.fao.org

Száj- és körömfájással kapcsolatos aktuális adatok: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_fmoverview_en.html

SAPARD

SAPARD szabályozás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

Mezőgazdasági támogatás: http://www.europa.eu.int/comm/scr/evaluation/reports/phare/951493_final.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/envir_transp.htm

(M) Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: www.fvm.hu

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMGK): http://www.omgk.hu/EA9601/hp.html

Témadokumentációk: http://www.omgk.hu/temadok.html

Vállalkozáselemzés: http://www.akii.hu/INFORM/VALLALKO/tesztuz.htm

http://www.agrinet.hu/magyar/magyagr_agrarutunk.htm

Munkaügy / Employment

Employment and Social Affairs: http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm

A-Z index a munkaügy területén: http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/az_en.htm

European Social Fund (Európai Szociális Alap): http://europa.eu.int/esf

Munkahelyteremtés: http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/indexen.htm

Munka és utazás az EU-ban: http://citizens.eu.int

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet: http://www.ilo.org/

(M) Szociális és Családügyi Minisztérium: http://www.meh.hu/szcsm/eu/index.html

Oktatáspolitika / Tanulmányok / Education Policy / Study Facilities

Education and Culture: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

PROGRAMOK

Socrates: http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Euridyce: http://www.eurydice.org/

Leonardo da Vinci: http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

Cedefop (vocational training): http://europa.eu.int/comm/education/cedefop.html

European Youth Program: http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Eurodesk: http://europa.eu.int/comm/education/eurodesk/eurobl.html

POLITIKÁK

Mutual recognition of diplomas (Diplomák kölcsönös elismerése): http://europa.eu.int/comm/education/recognition/index.html

Standards in Translation - Multilangual Information Society: www.echo.lu/mlis

Education and training overviews in EU: http://www.echo.lu/telematics/education/en/projects/profiles/europe1.html

The European Policy Centre: http://www.theepc.be

IST program keretén belül működő oktatásfejlesztéssel kapcsolatos információk: http://www.proacte.com

Az európai nyelvek éve 2001: http://www.europa.eu.int/comm/education/languages/actions/year2001.html

Guide to the education related programmes: http://www.europa.eu.int/comm/dg10/publications/progr/index_en.html

Európai nyelvtanulással foglalkozó tanulmányok a tagállamokra vonatkozóan: http://www.europa.eu.int/comm/education/languages/download/survey.html

Regionális és kisebbségi nyelvek támogatása és fejlesztése: http://europa.eu.int/comm/education/langmin.html

TANULMÁNYI LEHETŐSÉGEK

Grants for European studies (postgraduate) -- The European University Institute: www.iue.it

Európai Integrációs Tanulmányok: http://www.ecsanet.org/

Centre for European Policy Studies: http://www.ceps.be

The University Association for Contemporary European Studies: http://www.uaces.org/u-info/


nyomtató barát     email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: